گزارش فصلي

پيرو اطلاعيه وزارت امور اقتصادي و دارائي مندرج در جرايد كثيرالانتشار دي ماه ۱۳۷۵ درخصوص ارائه صورت معاملات (خريدو فروش كالا و خدمات ) اشخاص حقيقي و حقوقي و بنابر اختيار حاصله از ماده ۱۶۹قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ ضمن تاكيدبر رعايت مفاد اطلاعيه هاي قبلي به اطلاع مودي محترم مي رساند:

 1. اطلاعات خواسته شده درفرمها به صورت خوانا و بدون خط خوردگي تنظيم و تحويل گردد.

 2. فرمها بدون هرگونه تغيير عيناً مورداستفاده قرار گيرد.

 3. معاملات با هرشخص حقيقي يا حقوقي درخصوص يك نوع كالا بصورت مجموع درهر فصل دريك رديف درج واز تكرار نام مشتري براي يك كالا در هر فصل خودداري شود

 4. ذكر نوع فعاليت ارائه كنندگان فهرست معاملات در مهر فرمهاي نمونه پيوست الزامي است .

 5. ارائه خريد ملزومات و ابزار و كالاهاي مصرفي و خدماتي كمتر از يك ميليون ريال در هر فصل از يك شخص حقيقي يا حقوقي الزامي نمي باشد

 6. صاحبان سردخانه ها و جايگاههاي نگهدارنده كالا نيز مكلفند از اول سال ۱۳۷۷اطلاعات خود را مطابق فرم نمونه پيوست به مراجع مذكور در اطلاعيه هاي قبلي تحويل نمايند.

 7. ارائه معاملات مربوط به مصرف كنندگان نهايي تحت فهرست جداگانه الزامي است .

 8. مهلت تسليم خلاصه اطلاعات فصلي سي روز پس از پايان هر فصل خواهد بود. ماده ۲۳۰ قانون مالياتهاي مستقيم درمواردي كه مدارك و اسناد حاكي ازتحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذكور در ماده ۲۳۱اين قانون باشد اشخاص ثالث مكلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخيص ، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسنادمربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودي يا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتي كه دراثر اين استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.


  ثبت شركت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شهابي | ۱۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۳۲:۳۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تحرير دفاتر قانوني

از آنجا كه مسائل مالي شركتها و بحث حسابرسي و حسابداري آن از دو جنبه داراي اهميت ويژه اي مي باشد:

 1. براي صاحبان سهام

 2. رسيدگي توسط مميزين مالياتي

كه در بحث اول ميزان سود آوري شركتها براي صاحبان سهام اهميت دارد و در بحث دوم مباحث رسيدگي به حسابهاي شركت ها و تعيين ماليات هاي مختلف اعم از ارزش افزوده و ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم كه مي باسيت به صورت دوره اي فصلي و ساليانه به مميرين مالياتي ارائه شود اهميت ويژه اي مي يابد.

اين موسسه آمادگي خود را جهت معرفي حسابداران تمام وقت و نيمه وقت براي نيل به اهداف فوق الذكر و جلوگيري از بروز مشكلات مالياتي اعلام مي دارد

ثبت شركت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شهابي | ۳ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۷:۰۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اخذ مجوز تجهيزات پزشكي

بطور كلي اخذ مجوز از سازمان تجهيزات پزشكي براي دو گروه محصول الزاميست

 1. توسط توليد كنندگان داخلي توليد ميشوند

 2. وارداتي هستند

كه بسته به نوع محصول و مكان بكارگيري و ميزان خطري كه براي سلامتي انسان دارند داراي كلاس خطر خاصي هستند و براي هر يك كلاس خطري خاص تعريف ميشود .

انجام كليه امور مربوط به اخذ مجوز تجهيزات پزشكي خود را به كارشناسان مجرب اين موسسه بسپاريد تا در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به اخذ آن اقدام گردد .


ثبت شركت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شهابي | ۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۷:۰۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اخذ استاندارد ايران

چگونه نشان استاندارد بگيريم ؟

پاسخ اين سوال در رشته هاي مختلف توليدي كمي با يكديگر تفاوت مي نمايد و تقريبا اصول كلي دريافت پروانه استاندارد براي كالاهاي مشمول استاندارد اجباري بشرح زير مي باشد :

 1. دارا بودن مجوز فعاليت مطابق با فرآورده اي كه واحد قصد توليد آن را دارد بنابراين به نوان مثال براي توليد يخچال نمي توان از مجوز ماشين لباسشويي استفاده نمود و مي بايست در ابتدا براي توليد درخواستي از صنايع و يا اتحاديه صنفي مربوطه در خواست گواهي فعاليت و يا پروانه كسب دريافت نمود

  راهنماي دريافت پروانه استاندارد اجباري

  داشتن مجوز صنايع و يا جواز اتحاديه براي دريافت پروانه استاندارد الزاميست و بدون داشتن آن پروانه صادر نخواهد شد قوانين و روش دريافت مجوز در استانهاي مختلف كشور مي تواند ساده و يا بسيار سخت باشد با مراجعه به ارگان مربوط به شغل خود مي توانيد شرايط اخذ مجوز را دريافت نماي

 2. امكانات توليد :

  داشتن فضا و امكانات كافي براي خط توليد و كنترل كيفيت يكي ديگر از الزامات مي باشد ولي لزوما مالك كارخانه بودن و يا تمامي محصول را بصورت كامل توليد نمودن اجباري نيست بدين معنا كه واحد مي تواند يك خط كوچك مونتاژ نهايي داشته و قطعات را از بازار و يا ساير واحدهاي توليدي خريداري نمايد

 3. درخواست كتبي از اداره كل استاندارد :

  در خواست كتبي مبني بر تقاضاي دريافت پروانه استاندارد از اداره كل استاندارد استان مربوطه مبني بر دريافت اجازه توليد آزمايشي و نمونه برداري از خط توليد كه معمولا بسته به نوع فراورده در تعداد محدود به واحد اجازه توليد داده مي شود و واحد توليدي به هيچ عنوان حق عرضه كالاي توليد شده به بازار را تا دريافت پروانه ندارد

 4. تهيه استاندارد ملي مربوطه :

  با مراجعه به استاندارد و مطلع شدن از شماره كتاب استاندارد ملي مربوطه آن را تهيه و نماييد رعايت مجموعه قوانين مندرج در آن الزامي بوده و ملاك اخذ قبولي از آزمونهاي استاندارد مطابقت كامل با بندهاي استاندارد ملي مي باشد و در صورت عدم تطابق نتيجه آزمون مردود خواهد بود

 5. استخدام كارشناس كنترل كيفيت :

  واحد توليدي مي بايست مبادرت به استخدام كارشناس كنترل كيفيت ( معمولا با تحصيلات ليسانس ) در رشته اعلامي توسط موسسه استاندارد نموده و طي نامه كتبي وي را به اداره كل استاندارد استان مربوطه معرفي نمايد ، پس از تاييد صلاحيت نامبرده و طي دوره تخصصي آزمونها و قبولي براي ايشان پروانه تاييد صلاحيت صادر خواهد شد

 6. ثبت علامت تجاري :

  يكي ديگر از الزامات دريافت نشان استاندارد داشتن علامت تجاري ثبت شده در اداره كل ثبت علائم كشور بوده و توليد كننده موظف است تصديق مالكيت علامت تجاري را به اداره استاندارد تقديم نمايد

 7. ايجاد آزمايشگاه كنترل كيفيت :

  واحد توليدي مي بايست متناسب با نوع محصول و آزمونهاي مربوطه در محل توليد آزمايشگاه مجهز به تستر ها و دستگاههاي آزمون تخصصي آن محصول را تهيه نموده و محل مناسبي را به تاسيس آزمايشگاه كنترل كيفيت اختصاص دهد كه در حين دريافت پروانه استاندارد و پس از دريافت ، مسئول كنترل كيفيت در آن كيفيت كالا را كنترل نمايد ،كامل بودن و كاليبره بودن تجهيزات مي بايست به تاييد اداره استاندارد برسد

 8. تدوين نظامنامه :

  تهيه يك كتابچه بعنوان نظامنامه كنترل كيفيت از مجموعه بايد ها و نبايد ها و دستورالعمل هاي كنترل كيفيت براي توليد فراورده ها در محل توليد به منظور ايجاد قوانين درون سازماني براي كنترل مستمر كيفيت و افزايش راندمان و رسيدن به كيفيت پايدار

واحدهاي توليدي پس از دريافت پروانه استاندارد ملي ايران در بازديدهاي دوره اي و نمونه برداري از انبار و يا خط توليد و يا بازار فروش كنترل شده و در صورت عدم تطابق محصول با استاندارد پروانه استاندارد صادره باطل خواهد شد ، معمولا اعتبار پروانه استاندارد يك سال بوده و واحد توليدي موظف است همه ساله نسبت به تمديد پروانه و واريز وجه اعتبار اقدام نمايد.

ثبت شركت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شهابي | ۲۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۰۹:۱۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

پلمپ دفاتر چيست ؟

هر موسسه و هر شركت و هر سازماني كه مشمول قوانين ماليات باشد بايستي از سازمان امور مالياتي دفاتر قانوني خود را جهت تحرير كليه فعاليت هاي مالي خود تحويل بگيرد .

اين دفاتر كه به دفاتر قانوني معروف هستند , كليه شركتها با توجه به دستور العمل ها و آئين نامه تحرير دفاتر قانوني كليه عمليات مالي خود را بايستي به ترتيب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگي و تراشيده شدن و لاك گيري در اين دفاتر بنويسند و در انتهاي سال مالي و زماني كه مي خواهند اظهار نامه مالياتي را تحويل دهند دفاتر پلمپ شده اي را هم كه نوشته اند براي استناد به دارايي تحويل مي دهند.

اين دفاتر براي مشخص نمودن فعاليت هاي مالي ساليانه شركت, ثبت شركت , بصورت اجباري تخصيص داده مي شود.

سازمان امور مالياتي كشور ميتواند به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي هيات هايي مركب از سه نفر را جهت بازديد و كنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود اعزام نمايد. در صورتي كه مودي از ارائه دفاتر خودداري نمايد با موافقت هيات مذكور در بند (3) وكيل - ماده 97 اين قانون درآمد مشمول ماليات سال مربوط از طريق علي الراس تشخيص خواهد شد.

تبصره:هيات هاي موضوع اين ماده مي توانند حسب تجويز سازمان امور مالياتي كشور كليه دفاتر و اسناد و مدارك مالي موديان را اعم از اين كه مربوط به سال مراجعه يا سنوات قبل باشند به منظور كسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار دهند و يا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارك سنوات قبل را در قبال ارائه رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط منتقل نمايند.

ثبت شركتادامه مطلب
نوشته شده توسط شهابي | ۲۱ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۴۹:۴۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

مشتركات و تفاوت هاي بين شركت سهامي خاص و شركت با مسئوليت محدود

 1. تعداد شركا:در شركت با مسئوليت محدود حداقل 2 نفراست در حاليكه براي ثبت شركت سهامي خاص به سهامداران حداقل 3 نفرسهامدار نياز مي باشند .
 2. حداقل سرمايه براي ثبت در هر دو گونه شركت ها چه شركت با مسئوليت محدود و سهامي خاص يك ميليون ريال است .
 3. براي ثبت شركت سهامي خاص حداقل 35% دريكي از شعب بانكها به وديعه گذاشته مي شود و 65% درتعهد سهامداران مي باشد.
 4. براي ثبت شركت با مسئوليت محدود بايد كل سرمايه به مدير عامل شركت تحويل مي شود ولي نيازي به ارائه گواهي بانكي براي ثبت شركت نمي باشد.به عبارتي مدير عامل فقط اقرار با دريافت كل سرمايه شركت مي كند.
 5. از شرايط اصلي ثبت شركت سهامي خاص بايد به انتخاب اجباري بازرس اصلي و علي البدل اشاره كرد در حاليكه براي ثبت شركت با مسئوليت محدودانتخاب بازرس اختياري است.
 6. در شركت سهامي خاص مدت مديريت حداكثر دو سال مي باشد كه پس از آن قابل تمديد است ولي در شركت با مسئوليت محدود اين امكان وجود دارد كه مديران شركت براي مدت نامحدود انتخاب مي شوند يا اينكه در صورت تمايل بازه زماني براي دوره مديريت در اساسنامه شركت تعريف كرد.
 7. در شركت سهامي خاص انتخاب روزنامه كثير الانتشار براي درج آگهي هاي دعوت شركت الزامي است ولي در شركت با مسئوليت محدود اختياري است.
 8. درشركت سهامي خاص شرايط احراز حدنصاب درمجامع عمومي سهل تر ودر شركت در مسئوليت محدود با توجه به نوع شركت مشكل تر مي باشد.
 9. درشركت سهامي خاص مجامع عمومي به وسيله هيئت رئيسه اي مركب از يك نفر رئيس و دو نفر ناظر و يك نفر منشي كه از بين سهامداران انتخاب مي شوند اداره مي  گردد ولي مجامع عمومي در شركت با مسئوليت محدود توسط هيئت نظاردرصورتي خواهند بود. كه تعداد شركا ء آن از 12نفر بيشتر باشد.
 10. افزايش سرمايه در شركت سهامي خاص و بامسئوليت محدود شركت در اختياري است.
 11. در شركت با مسئوليت محدود ،سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم نمي شود و شركاء فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات مي باشند.
 12. در شركت سهامي خاص مديران بايستي سهامدار باشند يا تعداد سهام وثيقه مقرر در اساسنامه را تهيه وبه صندوق شركت بسپارند. در شركت با مسئوليت محدود  از بين شركاء يا از خارج به صورت موظف يا غير موظف انتخاب مي شوند انجام وظيفه خواهند نمود.
 13. تقسيم سود در شركت با مسئوليت محدود به نسبت سرمايه شركاء ودر شركت سهامي خاص به نسبت تعداد سهام، تقسيم خواهد شد و در شركت با مسئوليت مي توانند در اساسنامه ترتيب ديگري براي تقسيم سود مقرر دارند.
 14. در شركت با مسئوليت محدود حق راي  به نسبت سرمايه است ولي در شركت سهامي خاص به تعداد سهام خواهد بود .
 15. در شركت با مسئوليت محدود تقويم سهم الشركه غير نقدي توسط شركاء صورت مي گيرد، شركاء دراين خصوص داراي مسئوليت مي باشند. در شركت سهامي خاص تقويم آورده غير نقدي با كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.

 16. ثبت شركت

ادامه مطلب
نوشته شده توسط شهابي | ۲۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۴:۴۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اخذ CE

نشان بازرگاني CE به منظور ايجاد هماهنگي اجباري در بسياري از محصولات تجاري و صنعتي كه در سطح اروپا (منطقه اقتصادي اروپا يا EEA) توليد يا به فروش مي‌رسند، ارائه شده است. اين حروف به‌طور مشخص اختصار چيزي را نشان نمي‌دهند، ولي به‌طور كل مي‌توان آنها را اختصار كلمات فرانسوي Communauté Européenne يا Conformité Européenne به معناي «موردقبول اروپا» دانست.

محصولاتي كه واجد دريافت علامت سي. اي مي‌شوند، مي‌بايست از نظر سلامت، امنيت، مضر نبودن براي جسم انسان و طبيعت مورد بررسي قرار گيرند و اگر واجد اين شرايط باشند قادر به دريافت اين نشانه خواهند بود.

نشان CE بعنوان يك سيستم پذيرفته شده جهت حصول اطمينان از كيفيت، ايمني و الزامات زيست محيطي بسرعت در حال گسترش در كليه كشورها مي­باشد از اين رو دريافت گواهي CE براي توليد كنندگان بسيار حائز اهميت است چرا كه CE استاندارد اروپاست و در واقع گواهي تضمين كيفيت اروپا محسوب مي شود كه مورد قبول بسياري از كشورهاي دنياست . بنابراين محصولاتي كه گواهي CEدريافت كنند شانس بيشتري براي بازاريابي و تصاحب بازارهاي جهاني خواهند داشت

نشان CE بر روي يك محصول مزاياي زير را دارد:

 • محصول مورد نظر مي تواند به صورت قانوني در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا (EU) و منطقه تجاري آزاد اروپا به فروش برسد و جابجا شود

 • امكان صادرات به كشورهاي مشمول اين استاندارد (شامل كشورهاي حوزه خليج فارس/كشورهاي تازه استقلال يافته اتحادجماهير شوروي/ عراق/ تركيه و….)

 • سهولت در واردات به ايران

 • ايجاد اطمينان در مصرف كننده و بازار خرده فروشي

 • رعايت حقوق مصرف كننده

 • مزيت رقابتي و تبليغاتي

 • نظر مثبت نهادهاي قانوني

 • شركت در مناقصات بزرگ دولتي منجمله (نفت، گاز، پتروشيمي) را اشاره نمود.

خدمات قابل ارائه :

 • ارائه خدمات مشاوره دريافت نشان استانداردهاي محصول اروپايي CE

 • روش خود اظهاري Self Declaration

 • روش تست و بازرسي

 • ثبت و رديابي در سايت اتحاديه اروپا بر اساس مقررات و استانداردهاي هماهنگ شده اتحاديه اروپا

 • ثبت شركتها


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شهابي | ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۹:۴۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

ايزو

استانداردي است جهاني كه جهت ايجاد زباني مشترك بين كشورها ي پيشرفته و اصطلاحا جهان سوم تدوين و بكار گرفته ميشود

ليست برخي استانداردهاي ايزوي  متداول عبارتند از :

 • 9001: سيستم مديريت كيفيت

 • 10002: سيستم پاسخگويي به شكايت مشتري

 • 10004: سيستم رضايتمندي مشتري

 • 14001: سيستم مديريت كيفيت محيط زيست

 • 18001: سيستم مديريت ايمني بهداشت كاركنان

 • 22000: سيستم مديريت تضمين كيفيت مواد غذايي

 • HACCP: سيستم مديريت تضمين كيفيت مواد غذايي

 • IMS: سيستم مديريت يكپارچه

 • HSE: سيستم ايمني و حفاظت از محيط زيست

 • 50001: مديريت انرژي

 • 10668: مديريت كيفيت برند تجاري

 • 29001: مديريت كيفيت پيمانكاران نفت و گاز

 • 16949: مديريت كيفيت قطعات خودروي

 • 10006: مديريت پروژه

 • ثبت شركتها


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شهابي | ۱۳ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۵:۵۶ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

حسابداري نيمه وقت و تمام وقت

از آنجا كه مسائل مالي شركتها و بحث حسابرسي و حسابداري آن از دو جنبه داراي اهميت ويژه اي مي باشد:

 1. براي صاحبان سهام

 2. رسيدگي توسط مميزين مالياتي

كه در بحث اول ميزان سود آوري شركتها براي صاحبان سهام اهميت دارد و در بحث دوم مباحث رسيدگي به حسابهاي شركت ها و تعيين ماليات هاي مختلف اعم از ارزش افزوده و ماليات هاي مستقيم و غير مستقيم كه مي باسيت به صورت دوره اي فصلي و ساليانه به مميرين مالياتي ارائه شود اهميت ويژه اي مي يابد.

اين موسسه آمادگي خود را جهت معرفي حسابداران تمام وقت و نيمه وقت براي نيل به اهداف فوق الذكر و جلوگيري از بروز مشكلات مالياتي اعلام مي دارد

ثبت شركتها


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شهابي | ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۰۸:۰۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

اخذ مجوز بهداشت براي محصولات غذايي و ارايشي وارداتي و توليدي

بطور كلي اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو براي سه گروه محصولات الزاميست :

 • مواد غذايي

 • محصولات آرايشي و بهداشتي

 • دارو ها

كه همه سه گروه محصول نيز به دو گروه تقسيم ميشوند:

 • توسط توليد كنندگان داخلي توليد ميشوند

 • وارداتي هستند

اين موسسه آمادگي خود را جهت اخذ مجوز بهداشت براي هر 6 گروه محصول در كوتاهترين زمان ممكن اعلام ميدارد .

ثبت شركت


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شهابي | ۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۴۸:۴۸ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |